Mokyklos kolektyvai

Akordeonininkų orkestras – tarptautinių, respublikinių konkursų laureatas, vadovas Justas Katauskis.

Pučiamųjų orkestras – respublikinių Dainų švenčių, festivalių dalyvis, vadovas mokytojas metodininkas Bronislovas Vaičius.

Saksofonininkų ansamblis -  tarptautinių, respublikinių konkursų laureatas, vadovas mokytojas ekspertas Sigitas Stalmokas.

Smuikininkų ansamblis – respublikinių, apskrities festivalių dalyvis, vadovė mokytoja metodininkė Vladislava Stalmokienė.

Folklorinis ansamblis – respublikinių renginių, festivalių dalyvis, vadovės vyr. mokytojos Jolanta Kudabienė ir Jūratė Jatulienė.

Dainos studija „Svirplys“ - daugkartinis respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, kviečiamas dalyvauti prestižiniuose renginiuose.


Berniukų ir jaunuolių choras „Klevelis“ – tarptautinių, respublikinių festivalių dalyvis, vadovai mokytojai metodininkai Vidutis Normantas ir Gžegožas Krušinskis.

Mergaičių choras - respublikinių renginių, festivalių dalyvis, vadovė  mokytoja metodininkė Danguolė Gerdauskienė.

Tautinių šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ - tarptautinių, respublikinių konkursų laureatas, vadovės mokytoja metodininkė Birutė Oželienė,  vyr. mokytojos Aurelija Urbaitienė, Ingrida Sutkienė.

Šiuolaikinių šokių kolektyvas - respublikinių renginių, konkursų dalyvis, vadovė mokytoja metodininkė Giedrė Malūnavičienė.

Teatro studija „Kipšiukas“ - respublikinių renginių, festivalių dalyvis, vadovė vyr. mokytoja Laima Jusčienė

Merginų šokių grupė prie pučiamųjų orkestro - respublikinių renginių dalyvė, vadovė  mokytoja metodininkė Giedrė Malūnavičienė.

Kanklių ansamblis - respublikinių konkursų laureatas, vadovė mokytoja metodininkė Danguolė Liutikienė.

Kanklių ansamblis - respublikinių renginių dalyvis, vadovė vyr. mokytoja Jūratė Jatulienė.

Neįgalių vaikų kapela "Gargždukai" - tarptautinių, respublikinių festivalių dalyvis. Vadovai mokytojos metodininkės Jolanta Laurinavičienė, Danguolė Gerdauskienė.

Trimitininkų ansamblis -aktyviai koncertuojantis rajone, vadovas mokytojas metodininkas Albertas Žilys.

Neįgalių vaikų trio - respublikinių konkursų laureatas, vadovas mokytojas ekspertas Sigitas Stalmokas.

Birbynininkų ansamblis - vadovas mokytojas metodininkas Alvydas Vozgirdas.
 
Mušamųjų instrumentų ansamblis - vadovas Dainius Kažukauskas.

Mokyklos pedagogai

Fortepijono skyrius
Daiva Jautžemienė – mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja. jaudai@yahoo.com
Audronė Balsienė – mokytoja metodininkė. balsiene.audrone@gmail.com
Violeta Jokubaitienė – mokytoja metodininkė. 2007.violeta@gmail.com
Petras Katauskis – mokytojas metodininkas
Jolanta Kudabienė – vyr. mokytoja
Dalia Kvietkauskienė – vyr. mokytoja
Loreta Serapinienė – mokytoja metodininkė
Nijolė Steponavičienė – vyr. mokytoja
Birutė Pakarklienė – vyr. mokytoja
Aurelija Dovydaitienė – vyr. mokytoja
Sandra Venckutė - Gailiušienė - vyr. mokytoja
Loreta Vežuka – vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė
Natalija Chonina - mokytoja metodininkė, Endriejavo skyriaus vedėja,
Justas Katauskis - mokytojas
Aida Košaitienė - vyr. mokytoja

Akordeono skyrius
Stanislovas Adomavičius – skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas
Veronika Armalienė – vyr. mokytoja
Danutė Alseikienė – mokytoja metodininkė
Violeta Gineitytė – mokytoja metodininkė
Zinaida Kalpokienė – mokytoja metodininkė
Dalia Kubiliutė – mokytoja
Vadims Karnickis – mokytojas

Liaudies instrumentų skyrius
Jūratė Jatulienė - skyriaus vedėja, vyr. mokytoja, kanklės
Danguolė Liutikienė – metodininkė, kanklės
Romualdas Kiudys – vyr. mokytojas, birbynė
Alvydas Vozgirdas – mokytojas metodininkas, birbynė
Kristina Tverijonienė - mokytoja, kanklės
Virginija Babaliauskienė - mokytoja metodininkė, kanklės
Aivaras Lidžius - mokytojas, birbynė
Laura Netalimova - mokytoja, kanklės

Orkestrinis skyrius
Martynas Ratas - skyriaus vedėjas, mokytojas, klarnetas
Konstantinas Usevičius – vyr. mokytojas, smuikas
Sigitas Stalmokas – mokytojas ekspertas, saksofonas
Vladislava Stalmokienė – mokytoja metodininkė, smuikas
Bronislovas Vaičius – mokytojas metodininkas, trombonas
Albertas Žilys – mokytojas metodininkas, trimitas, Veiviržėnų skyriaus vedėjas
Aleksandras Titovas - mokytojas, smuikas

Teorinis skyrius
Nijolė Usevičienė – skyriaus vedėja, mokytoja ekspertė
Danguolė Gerdauskienė – mokytoja metodininkė
Violeta Jokubaitienė – mokytoja metodininkė
Jolanta Laurinavičienė – mokytoja metodininkė
Jovita Jokšienė – mokytoja metodininkė
Gžegožas Krušinskis – mokytojas metodininkas
Eglė Iliutkina - solfedžio mokytoja

Chorinio dainavimo skyrius
Gžegožas Krušinskis – skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas, berniukų choras
Danguolė Gerdauskienė - mokytoja metodininkė, merginų choras

Choreografijos skyrius
Giedrė Malūnavičienė - skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė
Aurelija Urbaitienė – vyr. mokytoja
Dovydas Veiverys - mokytojas

Teatrinis skyrius
Laima Jusčienė – vyr. mokytoja

Koncertmeisteriai
Rolandas Anužis
Bronislovas Mockus
Jelena Tislenka – metodininkė
Liudmila Bazžina – vyr. koncertmeisterė
Justas Katauskis – vyr. koncertmeisteris
Loreta Vežuka – metodininkė
Gitana Masiulienė - metodininkė
Marijus Sūdžius - koncertmeisteris

Džiazo studija
Sigitas Stalmokas – mokytojas ekspertas, studijos vadovas, saksofonas
Dainius Kažukauskas – vyr. mokytojas, mušamieji instrumentai
Justas Katauskis – vyr. koncertmeisteris
Vaidotas Rukas – vyr. mokytojas, gitara
Edita Bodrovaitė Rukienė - mokytoja, džiazinis dainavimas
Antanas Balsys - mokytojas, gitara
Vilius Matijošaitis - mokytojas, mušamieji instrumentai

Sutrikusio intelekto vaikų (SIV) skyrius
Jolanta Laurinavičienė - mokytoja metodininkė, skyriaus vedėja
Danguolė Gerdauskienė - mokytoja metodininkė

Savivalda

Mokyklos taryba
Neringa Žemgulienė - pirmininkė
Stasys Adomavičius - sekretorius
Mokytojai:
Danguolė Gerdauskienė
Violeta Jokubaitienė
Giedrė Malūnavičienė
Justas Katauskis
Albertas Žilys
Jūratė Jatulienė
Konstantinas Usevičius
Tėvai:
Alina Kalinauskienė
Gediminas Venckus
Živilė Ruibienė
Rimantas Samauskis
Kristina Uogintienė
Rasa Andriušienė
Direkcinė taryba
D. Ruškytė - pirmininkė
Nariai:
A. Balsienė - direktorės pavaduotoja ugdymui
Skyrių vedėjai:
S. Adomavičius
N. Usevičienė
G. Malūnavičienė
M. Ratas
D. Jautžemienė
J. Jatulienė
L. Jusčienė
Gž. Krušinskis
S. Stalmokas
N. Chonina
A. Žilys

Metodinė taryba
A. Balsienė  - pirmininkė
N. Usevičienė - sekretorė
Nariai:
S. Stalmokas
S. Adomavičius
G. Malūnavičienė
D. Ruškytė

Mokytojų atestacinė komisija:
D. Ruškytė - direktorė
V. Gudzevičienė - Klaipėdos rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
P. Katauskis - mokytojas metodininkas
N. Usevičienė - mokytoja ekspertė
S. Stalmokas - mokytojas ekspertas
S. Adomavičius - mokytojas metodininkas
G. Malūnavičienė - mokytoja metodininkė
I. Koncevičienė - Priekulės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

Mokyklos Etikos komisija:
A.Balsienė-pirmininkė
Nariai:
A. Gimžauskienė
K. Usevičius

Mokyklos himnas

Žodžiai Dalios Kudžmaitės
Muzika Sigito Stalmoko

Minijos žalia lanka einu
Bičių dūzgesy supasi diena
Ir širdis pilna pilna dainų
O jaunyste mano, nuostabiausioji daina.

Versmė skambioji mūsų mokykla
Mums esi ir būsi visados jauki, miela
Aidi šilti garsai po Gargždus
Jie šildo žemę, žolę, vieversių lizdus.

Ir ta ranka, kuri stygas palies,
Niekada žmogaus piktai pažemint negalės.
Laimės, draugystės, gėrio sala
Audringoj laiko jūroj Mūsų mokykla.

Priedainis
Minijos žalia lanka einu,
Bičių dūzgesy supasi diena
Ir širdis pilna pilna dainų
O jaunyste mano nuostabiausioji daina
Minijos žalia lanka einu,
Bičių dūzgesy supasi diena
Tu pripildei širdį man dainų
O jaunystę pavertei skambiausiąja daina.

Kontaktai


Savivaldybės biudžetinė įstaiga: Gargždų muzikos mokykla
Juridinio asmens kodas: 191649661
Adresas: Kvietinių g. 2, LT-96135, Gargždai
Telefonas, faksas  +370 46 452085
El. paštas: gargzdumm@gmail.com

Direktorė - Danutė Ruškytė
Telefonas, faksas: +370 46 452085
El. paštas: danute.ruskyte@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui - Audronė Balsienė
Telefonas: +370 46 452084
El. paštas: balsiene.audrone@gmail.com
 
Sekretorė - Justina Lipskytė
Telefonas, faksas: +370 46 452085
El. paštas: gargzdumm@gmail.com
 
Vyr. buhalterė - Asta Lipskytė
Telefonas: +370 46 452085
 
Bibliotekininkė - Audronė Gimžauskienė
Telefonas: +370 46 453239
El. paštas: audrone.muzika@gmail.com

Galerija

Kalendorius

«    Balandis, 2019    »
PrATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930